Koçaklama

Tenhadan bir yerlerden

Duyuluyor vaveyla.

Çırçıplak bir hayatın

Susuzluktan birbirine yapışmış dudakları

Fısıldıyor.

 

Öneki olmayan adı var onun,

Seneler var,

Kimse almamış ağzına;

Unutmuş olmuş.

Soyadınıysa, kendi de bilmiyor.

 

Yılın bu merhalesinde,

Silkeleyip paçalarındaki karı

Devam ediyor yoluna.

 

Var olan her şeye karşı savaş veriyor o.

Ben “Yaşam savaşı” derim adına,

O “Ölmeme savaşı” diyor;

Yaşamakla ölmemek aynı şey değilmiş.